สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2022 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.เชียงราย เขต 4
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อโรงเรียน 

   1   โรงเรียนบ้านหลวง
  ผู้อำนวยการ  นายทินกร แสงทะรา
  ที่ตั้ง  8 หมู่ 4 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  053783690

  
ภาพสมาชิก
   2   โรงเรียนบ้านส้าน
  ผู้อำนวยการ  นายวิราช ป้อมบ้านต้า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0888043753

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
  ผู้อำนวยการ  นางกฤติยา คำฟู
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   4   โรงเรียนบ้านบุญเรือง
  ผู้อำนวยการ  นายวิษณุพงศ์ การดี
  ที่ตั้ง  232 หมู่ 9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  088-6705221

  
ภาพสมาชิก
   5   โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
  ผู้อำนวยการ  นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
  ที่ตั้ง  362 หมู่ 8 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0931326652

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
  ผู้อำนวยการ  นายวัลลภ ตลับทอง
  ที่ตั้ง  140 หมู่ 2 ต.ริมโขง อ.เชียงของ
  เบอร์โทร  0830733123

  
ภาพสมาชิก
   7   โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
  ผู้อำนวยการ  นายวชิรปิลัณญ์ ชัยประดิษฐพงษ์
  ที่ตั้ง  61 ม.5 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
  เบอร์โทร  0622520588

  
ภาพสมาชิก
   8   โรงเรียนริมโขงวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน
  ที่ตั้ง  59 หมู่ 1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0979671563

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)
  ผู้อำนวยการ  นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
  เบอร์โทร  0903168945

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
  ผู้อำนวยการ  นายเจริญ นันไชยวงค์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  57040014

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
  ผู้อำนวยการ  นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
  ที่ตั้ง  66 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  092-6191619

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
  ผู้อำนวยการ  นายธานินทร์ ธราพร
  ที่ตั้ง  256 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0904647200

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
  ผู้อำนวยการ  นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
  ที่ตั้ง  99 หมู่ 9 ต.เวียง อ.เชียงของ
  เบอร์โทร  094-8248860 081-9654812

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)
  ผู้อำนวยการ  นางวรัญญา กันทะมา
  ที่ตั้ง  66 ม.6 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
  เบอร์โทร  0650102160

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนบ้านปากอิง
  ผู้อำนวยการ  นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์
  ที่ตั้ง  101 หมู่ 2 ต.ศรีดอนชัย จ.เชียงราย 57140
  เบอร์โทร  0904630841

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนบ้านหวาย
  ผู้อำนวยการ  นายสมบัติ วรพัฒน์
  ที่ตั้ง  1 หมู่13 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
  เบอร์โทร  0979245389

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
  ผู้อำนวยการ  นายสมชาย วงค์ชัย
  ที่ตั้ง  189 หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  053192319

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสายสุณี กิตติประพันธ์
  ที่ตั้ง  100 ม.3 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0988791343

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวพริ้มเพรา อะทะไชย
  ที่ตั้ง  100 หมู่ 8 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0992173907

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนบ้านเขียะ
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่ร้อยเอกวิทยา สุดชาติ
  ที่ตั้ง  1ม.18 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
  เบอร์โทร  0916122762

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
  ผู้อำนวยการ  นายศุภชัย พึ่งศรี
  ที่ตั้ง  409 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  -

  
   22   โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร)
  ผู้อำนวยการ  นางเนตรนภา แสนศิริ
  ที่ตั้ง  292 หมู่ 14 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
  เบอร์โทร  0898558076

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
  ผู้อำนวยการ  นางวราณี อินลี
  ที่ตั้ง  111 หมู่ 15 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0850384459

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนบ้านน้ำม้า
  ผู้อำนวยการ  นายไพโรจน์ โพธิ์หย่า
  ที่ตั้ง  35 หมู่ 3 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
  เบอร์โทร  0879274870

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
  ผู้อำนวยการ  นายศักดา อะทะจา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0894299831

  
   26   โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายภาณุพงศ์ อัครเสถียรพงศ์
  ที่ตั้ง  111 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0646989545

  
ภาพสมาชิก
   27   โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
  ผู้อำนวยการ  นายบุญตรง มูลพร้อม
  ที่ตั้ง  11 หมู่ 15 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0930517456

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ
  ผู้อำนวยการ  นายบัญญัติ ชอบจิตต์
  ที่ตั้ง  88 ม.1 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0-5319-1096

  
   29   โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
  ผู้อำนวยการ  นายเฉลิม เงินสม
  ที่ตั้ง  117 หมู่ 10 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  053-195046/0895613255

  
   30   โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายธีรพล จันทาพูน
  ที่ตั้ง  154 ม.5 ค.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0932788224

  
ภาพสมาชิก
   31   โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวจรวยพร นาธิเลศ
  ที่ตั้ง  206 ม.17 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0949409131

  
   32   โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
  ผู้อำนวยการ  นายนิรุท รุ่งรุจี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0861956569

  
ภาพสมาชิก
   33   โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
  ผู้อำนวยการ  ว่าที่พันตรีมรกต อินปั๋น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0868952393

  
ภาพสมาชิก
   34   โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)
  ผู้อำนวยการ  นายสมสด ฉายา
  ที่ตั้ง  3 ม.1 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
  เบอร์โทร  0810235383

  
ภาพสมาชิก
   35   โรงเรียนบ้านก๊อ
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายสนธวัฒน์ อินทะนะ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0629261615

  
   36   โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้
  ผู้อำนวยการ  นายณรงค์ พละดร
  ที่ตั้ง  53 หมู่ 14 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
  เบอร์โทร  0621026036

  
ภาพสมาชิก
   37   โรงเรียนเพียงหลวง 16
  ผู้อำนวยการ  นายสุริยา สมฤทธิ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   38   โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน
  ผู้อำนวยการ  นายอดิเรก ธิการ
  ที่ตั้ง  106 หมู่ 15 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  093-3272399

  
ภาพสมาชิก
   39   โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
  ผู้อำนวยการ  นายธวัชชัย ทนุตัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  053727201

  
   40   โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี
  ผู้อำนวยการ  นายบุญเลิศ มธุรส
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0932688439

  
ภาพสมาชิก
   41   โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
  ผู้อำนวยการ  นายคนอง จอมคำ
  ที่ตั้ง  174 หมู่ 22 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0967215383

  
ภาพสมาชิก
   42   โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
  ผู้อำนวยการ  นางวิวาลักษณ์ เพลา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  57040057

  
ภาพสมาชิก
   43   โรงเรียนบ้านตีนเป็ด
  ผู้อำนวยการ  นายพล ฐานะกอง
  ที่ตั้ง  77หมู่7 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียราย
  เบอร์โทร  0931304000

  
ภาพสมาชิก
   44   โรงเรียนบ้านดอนดินแดง
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นางสาวกฤตนันท์ วุฒิช่วย
  ที่ตั้ง  130 หมู่6 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0620411624

  
ภาพสมาชิก
   45   โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
  ผู้อำนวยการ  นายอภิชาติ นาเมืองรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0882378895

  
   46   โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า
  ผู้อำนวยการ  นายชนพัฒน์ พวงมาลา
  ที่ตั้ง  197 ม.2 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
  เบอร์โทร  0850317923

  
ภาพสมาชิก
   47   โรงเรียนบ้านปล้องใต้
  ผู้อำนวยการ  นายกรทักษ์ ยะตั๋น
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0844855393

  
ภาพสมาชิก
   48   โรงเรียนบ้านเกี๋ยง "คุรุราษฎร์วิทยา"
  ผู้อำนวยการ  นายภัทรพงศ์ สิมงาม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  test@test.com

  
ภาพสมาชิก
   49   โรงเรียนบ้านเกี๋ยงใต้
  ผู้อำนวยการ  นายมรุต ยารังษี
  ที่ตั้ง  183 ม.12 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  09-0893-2451

  
ภาพสมาชิก
   50   โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
  ผู้อำนวยการ  นางขวัญจิรา จำปา
  ที่ตั้ง  31 หมู่ 2 บ้านจอมจ้อ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
  เบอร์โทร  053795409

  
ภาพสมาชิก
   51   โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
  ผู้อำนวยการ  นายชูชาติ แปลงล้วน
  ที่ตั้ง  4 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  053-795430

  
ภาพสมาชิก
   52   โรงเรียนบ้านใหม่
  ผู้อำนวยการ  นางดลใจ ทนุตัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   53   โรงเรียนบ้านร่องแช่
  ผู้อำนวยการ  นายศิวกรณ์ คำปา
  ที่ตั้ง  64 หมู่ 16 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0989539527

  
ภาพสมาชิก
   54   โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวเกศรินทร์ บัวผัด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0830531514

  
ภาพสมาชิก
   55   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
  ผู้อำนวยการ  นายครรชิต มาลัย
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  053188556

  
ภาพสมาชิก
   56   โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
  ผู้อำนวยการ  นายฤทธี สรรพเนตร
  ที่ตั้ง  1 หมู่ 9 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
  เบอร์โทร  57040076

  
ภาพสมาชิก
   57   โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
  ผู้อำนวยการ  น.ส.พรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0861922502

  
ภาพสมาชิก
   58   โรงเรียนสันทรายงามวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายภัทรพล ปาละโรจนกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  053188056

  
ภาพสมาชิก
   59   โรงเรียนบ้านหนองบัว
  ผู้อำนวยการ  นายโกวิท วงศ์วุฒิ
  ที่ตั้ง  145 ม.5 ต.สันทายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0612394348

  
ภาพสมาชิก
   60   โรงเรียนบ้านบุญนาค(แม่เหล็กศูนย์บุญนาค)
  ผู้อำนวยการ  นางยุพา ตินารี
  ที่ตั้ง  ้เลขที่ 8 หมู่ 20 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
  เบอร์โทร  053696506

  
ภาพสมาชิก
   61   โรงเรียนบ้านดอนแยง
  ผู้อำนวยการ  นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ
  ที่ตั้ง  9 หมู่ 18 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
  เบอร์โทร  0810205504

  
ภาพสมาชิก
   62   โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเกรียงไกร สิงห์แก้ว
  ที่ตั้ง  106 หมู่ 3 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0806162693

  
ภาพสมาชิก
   63   โรงเรียนบ้านดอนไชย
  ผู้อำนวยการ  นายจิราวุฒิ เกตนิ่ม
  ที่ตั้ง  127 หมู่ 6 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  053696511

  
ภาพสมาชิก
   64   โรงเรียนหนองแรดวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประทีป ชาสมบัติ
  ที่ตั้ง  146/2 หมู่ 2 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230
  เบอร์โทร  053954180

  
ภาพสมาชิก
   65   โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง
  ผู้อำนวยการ  นายไกรศักดิ์ โชติศิวะโยธิน
  ที่ตั้ง  184 ม.6 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
  เบอร์โทร  063-6875987

  
ภาพสมาชิก
   66   โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
  ผู้อำนวยการ  นายชรินทร์ คำหล้า
  ที่ตั้ง  7 หมู่ 1 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
  เบอร์โทร  0865773086

  
ภาพสมาชิก
   67   โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์
  ผู้อำนวยการ  นายอภิชัย สมบัติใหม่
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0863417457

  
ภาพสมาชิก
   68   โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย
  ผู้อำนวยการ  นายโชติวุฒิ ก๋าขัติ
  ที่ตั้ง  95 หมู่ 2 ต.ตาดควัน
  เบอร์โทร  0867325318

  
   69   โรงเรียนบ้านเวียงหวาย
  ผู้อำนวยการ  นายสุชาธิษณ์ บุญประเสริฐ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0932378133

  
ภาพสมาชิก
   70   โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
  ผู้อำนวยการ  นางนฤนาถ สุกใส
  ที่ตั้ง  262 หมู่ 7 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
  เบอร์โทร  0824251795

  
ภาพสมาชิก
   71   โรงเรียนบ้านหนองเสา
  ผู้อำนวยการ  นายศิริศักดิ์ อานี
  ที่ตั้ง  85 หมุ่ 6 ต. เม็งราย อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย 57290
  เบอร์โทร  0972034927

  
ภาพสมาชิก
   72   โรงเรียนสันสะลีกวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายประเวศ บัวจินดาชัย
  ที่ตั้ง  391/1 ม.2 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
  เบอร์โทร  0980070778

  
ภาพสมาชิก
   73   โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง
  ผู้อำนวยการ  นายชูเกียรติ เทพสาร
  ที่ตั้ง  245 ม.5 ต.แม่ต๋ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
  เบอร์โทร  063-4123315

  
ภาพสมาชิก
   74   โรงเรียนบ้านบ่อแสง
  ผู้อำนวยการ  นายสมผล ศิริวงค์
  ที่ตั้ง  135 หมู่ 2 ต.แม่ต่ำ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
  เบอร์โทร  0871794220

  
ภาพสมาชิก
   75   โรงเรียนบ้านแม่เปา
  ผู้อำนวยการ  นายพลากร เมืองมูล
  ที่ตั้ง  191 หมู่ 3 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  053788254

  
ภาพสมาชิก
   76   โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
  ผู้อำนวยการ  นายอดิศักดิ์ จันกิติ
  ที่ตั้ง  95 ม.11 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
  เบอร์โทร  053788256

  
ภาพสมาชิก
   77   โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
  ผู้อำนวยการ  น.ส.พรนภา ประยศ
  ที่ตั้ง  223 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
  เบอร์โทร  052020419

  
ภาพสมาชิก
   78   โรงเรียนบ้านกระแล
  ผู้อำนวยการ  นายอัฐวิทย์ โนทะใจ
  ที่ตั้ง  47 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
  เบอร์โทร  093-4455957

  
   79   โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายฐปนนท์ ใจกล้า
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  053672155

  
   80   โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168(แม่เหล็กศูนย์ไม้ยา)
  ผู้อำนวยการ  นายวรภพ เขาฟัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0907592769

  
ภาพสมาชิก
   81   โรงเรียนบ้านห้วยก้างรัฐประชาสงเคราะห์
  ผู้อำนวยการ  นายอนุวัฒน์ นันท์โภคินวงษ์
  ที่ตั้ง  224 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
  เบอร์โทร  0899988056

  
ภาพสมาชิก
   82   โรงเรียนขุนขวากพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายธนาวัฒน์ ธรรมานุวงศ์
  ที่ตั้ง  290 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0871780461

  
ภาพสมาชิก
   83   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
  ผู้อำนวยการ  นายประวิตร มูลย่อง
  ที่ตั้ง  209 ม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
  เบอร์โทร  0899990754

  
ภาพสมาชิก
   84   โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
  ผู้อำนวยการ  นายไมตรี ยาละ
  ที่ตั้ง  34 ม.2 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0802750565

  
ภาพสมาชิก
   85   โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา
  ผู้อำนวยการ  นายสุรชัย ภิยารมณ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   86   โรงเรียนบ้านผาแล
  ผู้อำนวยการ  นายณัฐวุฒิ รักไทย
  ที่ตั้ง  164 หมู่ 6 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0800338311

  
ภาพสมาชิก
   87   โรงเรียนบ้านห้วยหาน
  ผู้อำนวยการ  น.ส.มลิวัลย์ ชัยรินทร์
  ที่ตั้ง  153 หมู่ 9 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
  เบอร์โทร  0612964318

  
ภาพสมาชิก
   88   โรงเรียนบ้านห้วยคุ
  ผู้อำนวยการ  นายสันติ จรัลอารีกุล
  ที่ตั้ง  103 ม.8 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  เบอร์โทร  0918585653

  
ภาพสมาชิก
   89   โรงเรียนปอวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายบรรทม รวมจิตร
  ที่ตั้ง  200 หมู่ 5 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
  เบอร์โทร  0894342179

  
ภาพสมาชิก
   90   โรงเรียนบ้านหนองเตา
  ผู้อำนวยการ  นายสหชาติ จีนวัฒนะ
  ที่ตั้ง  358 หมู่ 4 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
  เบอร์โทร  081-716-2311

  
   91   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุกิจ ใจวังโลก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0950901578

  
ภาพสมาชิก
   92   โรงเรียนบรรพตวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายอุดม ผลดี
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0907541046

  
ภาพสมาชิก
   93   โรงเรียนบ้านทรายทอง
  ผู้อำนวยการ  นายอดิศักดิ์ ศรีอ่อน
  ที่ตั้ง  257 หมู่ 7 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  เบอร์โทร  0845040540

  
ภาพสมาชิก
   94   โรงเรียนบ้านห้วยลึก
  ผู้อำนวยการ  นายวงศ์ไทย บุดดี
  ที่ตั้ง  46 หมู่4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
  เบอร์โทร  0927603909

  
ภาพสมาชิก
   95   โรงเรียนบ้านหลู้
  ผู้อำนวยการ  นายธนาภิสุทธิ์ พุทธวงศ์
  ที่ตั้ง  118 หมู่ 1 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
  เบอร์โทร  089 835 3853

  
ภาพสมาชิก
   96   โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
  ผู้อำนวยการ  นางลัดดา ศรีวรรณ
  ที่ตั้ง  1 หมู่ 9 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  เบอร์โทร  053160616

  
ภาพสมาชิก
   97   โรงเรียนบ้านม่วงยาย
  ผู้อำนวยการ  สิบเอกจรัญ สุธาพจน์
  ที่ตั้ง  3/3 ม.3 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0808829491

  
ภาพสมาชิก
   98   โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
  ผู้อำนวยการ  นายกฤษฎา บุญเกตุ
  ที่ตั้ง  204 ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  เบอร์โทร  053608228

  
ภาพสมาชิก
   99   โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
  ผู้อำนวยการ  นางสุชัญญา ชัยมงคล
  ที่ตั้ง  150 หมู่ 2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0839136047

  
   100   โรงเรียนบ้านห้วยเอียน
  ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  นายศุภเกียรติ สมณช้างเผือก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0654172363

  
ภาพสมาชิก
   101   โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ต.ช.ด.อนุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นาย ชัชวาลย์ นาระต๊ะ
  ที่ตั้ง  191 ม.2 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0931317070

  
ภาพสมาชิก
   102   โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
  ผู้อำนวยการ  นายสุกิจ กันใจ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  57040143

  
   103   โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
  ผู้อำนวยการ  นางผกาพรรณ์ วงค์จา
  ที่ตั้ง  1 หมู่ 18 ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  053797635

  
ภาพสมาชิก
   104   โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
  ผู้อำนวยการ  นายอุดร รู้ยาม
  ที่ตั้ง  เลขที่ 9 หมู่ 12 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0987890897

  
ภาพสมาชิก
   105   โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)
  ผู้อำนวยการ  น.ส.ธิดารัตน์ ใจนวล
  ที่ตั้ง  154 หมู่ 1 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
  เบอร์โทร  0807928879

  
   106   โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์)
  ผู้อำนวยการ  นายชวลิต มูลย่อง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
   107   โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)
  ผู้อำนวยการ  นายจักรี ราชบุญยืน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0810314834

  
   108   โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
  ผู้อำนวยการ  นายวิทยา ทากัน
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0882944557

  
ภาพสมาชิก
   109   โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)
  ผู้อำนวยการ  นางพรทนา เชื้อเมืองพาน
  ที่ตั้ง  133 หมู่ 9 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
  เบอร์โทร  0622925832

  
ภาพสมาชิก
   110   โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
  ผู้อำนวยการ  น.ส.โชติกา จันธิมา
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0824849979

  
   111   โรงเรียนบ้านชมภู
  ผู้อำนวยการ  นายธรรมนูญ กิจนุกร
  ที่ตั้ง  3 หมู่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
  เบอร์โทร  0649061524

  
ภาพสมาชิก
   112   โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
  ผู้อำนวยการ  นายวชิระ ใจมั่น
  ที่ตั้ง  121 หมู่ 16 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
  เบอร์โทร  0873588457

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
My Office V 6.4 final- 2021 Copyright @T&T-2021 All rights reserved.